افکار روی جسم تاثیر میگذارد

دانشمندان از پلی گراف یا آزمایش دروغ سنج پی بردند جسم در برابر افکار واکنش نشان میدهد.

افکار باعث تغییر و تحول دمای بدن، ضربان قلب، فشار خون، تندی تنفس ، گرفتگی عضله و عرق کردن دستها میشوند. مثلن اگر دروغ سنج به تو وصل شود و از تو بپرسند :

تو پول را برداشتی؟ اگر پول را برداشته باشی و در این مورد دروغ بگویی، دستانت عرق میکند یا سردتر میشود ، ضربان قلبت تندتر میشود ، فشار خونت بالا میرود ، نفس هایت به شماره می افتد و عضله هایت منقبض میشود. این گونه واکنش های فیزیولوژیکی نه تنها در هنگام دروغ گفتن ، بلکه در برابر تک تک افکارت هم بروز میکند. تک تک سلول های بدن تو تحت تاثیر تک تک افکارت قرار دارد.

انیشتین در این باره میگوید:

من اعتراف میکنم که افکار روی جسم تان تاثیر میگذارد.

بنابراین به طور حتم به اهمیت یادگیری حتی الامکان مثبت فکر کردن پی برده ای.

افکار منفی سمی هستند و به روشی منفی روی جسم تو تاثیر میگذارند. آنها تو را ضعیف میکنند، باعث عرق کردنت میشوند ، در عضلات گرفتگی ایجاد میکنند و حتا محیطی اسیدی در درون بدنت به وجود می آورند. افکار، احتمال ابتلا به سرطان و سایر بیماری ها را زیاد میکنند. سلول های سرطانی در محیط اسیدی رشد و نمو میکنند. همچنین انرژی منفی ارتعاشی را به بیرون می فرستند که همین مساله باعث جذب موارد بیشتر از همان ارتعاش مشابه میشود.

از سوی دیگر، افکار مثبت به طریقی مثبت روی بدن تاثیر میگذارند و باعث میشوند که بیشتر احساس راحتی، هوشیاری و تمرکز کنی. آنها باعث ترشح اندروفین در مغز میشوند، درد را کاهش میدهند و شادی را بیشتر میکنند. علاوه بر این ، افکار مثبت انرژی مثبت ارتعاشی را به بیرون می فرستد، که انرژی مثبت بیشتری را جذب میکند.

نکته ی مهم: از لحاظ علمی ثابت شده است که فکر مثبت به مراتب از فکر منفی قدرتمند تر است.

 

 

در پست بعد راجع به ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه می نویسم

 

کلید واژه:

قانون جذب، تاثیر افکار روی بدن