از امروز می خواهم مطالبی در سایت بگذارم برای بهبود عملکرد، تا بتوانیم از ساعات هر روزمان بهترین بهره را ببریم. 

  برای بهبود عملکرد ما می توانیم به دو صورت عمل کنیم:  

هم بدنمان را شارژ فیزیکی بکنیم و هم می‌توانیم یکسری تغییرات در روش زندگیمان ایجاد کنیم . 

در این بخش می خواهم به چند تغییر فیزیکیِ ساده  که موجب می‌شود عملکرد ما بهتر شود اشاره کنم و مطمئن هستم با انجام این تمرین های ساده می‌توانید تغییرات بزرگ در زندگیتان ایجاد کنید 

 روش اول 

 بهبود تنفس 

 ما به ندرت به جریان تنفس خودمان توجه می کنیم یا بهتر است بگویم به طور کلی متوجه معجزه بزرگی به نام دم و بازدم  نیستیم با وجودی که شرطِ حیاط ما به این پدیده خاص بستگی دارد اما به شدت از این موهبت بسیار بزرگ غافلیم که به گفته ی جناب سعدی در هر دم و باز دم باید شکری به جا آورد. اگر گاهی اوقات به جریان تنفس‌مان توجه کنیم و جریان دم و بازدم را زیر نظر بگیریم متوجه می شویم بسیار کوتاه و بریده بریده نفس می‌کشیم ، همین تنفس کوتاه باعث می‌شود انرژی زیادی را از دست بدهیم و دچار خستگی شویم. اگر تنفس ما بسیار کوتاه و مقطعی باشد اکسیژن کافی به بدن نمی‌رسد و همین موضوع باعث کاهش عملکرد جسمی و فکری ما می‌شود در طی روز به خاطر فشارهای کاری که داریم نمی‌توانیم مراقبت نفس هامان باشیم اما بسیار عالی می شود اگر در روز دقایقی را اختصاص به این کار بدهیم که دم و بازدممان را عمیق تر انجام دهیم. 

مثلا فرض کنیم شما برای رفتن به محل کارتان از یک فضای سبز که شاید وسعت کمی هم داشته باشد، رد می شوید . در این گونه مواقع می توانید  دقایقی توقف کنید و از وجود درختها بهره ببرید و با تمرکز بر روی دم و بازدم اکسیژن بیشتر به بدنتان برسانید یا اینکه در حین کار کردن زمانی که فشار کارها بر روی شما زیاد میشود دقایقی کار را متوقف کنید و چند نفس عمیق بکشید . همین کارساده خستگی زیادی را از شما دور می کند . 

بدن ما نیاز به توجه زیاد دارد و بهترین نوع توجه همین تمرین های ساده دم و بازدم است با بدنمان دوستانه تر رفتار کنیم.