تابحال این جمله را شنیده اید؟

افکار تبدیل میشوند به اشیاء

اگر فیلم راز را دیده باشید این جمله با قاطعیت گفته میشود و در مورد آن صحبت هم میشود.

مگر میشود آدم با خیالبافی باخواسته هایش برسد ؟ اما فیلم راز هم که مستند هست و بر اساس واقعیات ساخته شده ، امروز بیاییم در مورد این موضوع باهم صحبت کنیم.

باب پراکتر که یکی از بزرگترین اساتید قانون جذب است در این مورد میگوید:

  • اگر بتوانی در مورد هر آنچه در ذهنت میخواهی فکر کنی و آنرا به صورت فکر غالب در آوری، همان را وارد زندگی ات میکنی.

از حرف باب پراکتر اینگونه میشود نتیجه گیری کرد، ما به هرچیزی فکر کنیم وارد زندگیمان میشود. یعنی اگر ما وقتمان را به حسادت به اطرافیانمان بگذرانیم ، حسادت به خودمان را جذب میکنیم ، اگر ما وقتمان را به گفتن در مورد بیماریها و شکستهایمان اختصاص بدیم چه به صورت ذهنی و چه به صورت زبانی ، بیماری را به زندگی مان دعوت میکنیم ، اگر هم به اینکه چه کار کنم تا ثروتمند شوم فکرمان را مشغول کنیم مطمئنا ثروت راه خودش را پیدا میکند و به سمت ما می آید.

به هرچیزی که فکر کنیم وارد زندگیمان میشود پس بهتر است افکارمان و گفتارمان را به سمت چیزهای مثبت ببریم ، به سمت علائقمان نه چیزهایی که ازشان بدمان می آید.

مایک دولی در این مورد میگوید:

  • افکار ما به اوضاع و احوال ما تبدیل میشوند.

یعنی ما از طریق این قانون قوی میتوانیم به تمام خواسته هایمان برسیم اما یک شرط بزرگ دارد. اول اینکه ذهن را از افکاری که اذیتمان میکنند خالی کنیم و مراقب زبان و گوشمان هم باشیم و دیگر اینکه ذهن را با آرزوهایمان پر کنیم و بدون استرس خودمان را در زمانی ببینیم که به آرزویمان رسیده ایم.

این جمله را همیشه با خودتان تکرار کنید

  • افکار من تبدیل به زندگی من میشوند.

تعداد  تکرارتان را در روز زیاد کنید . بگذارید ضمیر ناخودآگاهتان این موضوع را باور کند.

دیدگاه جان اساراف در این مورد:

آنچه بیشتر مردم از آن خبر ندارند این است که فکر هم بسامد دارد. ما میتوانیم فکر را اندازه گیری کنیم. اگر تو فکری را مرتبا در ذهنت مرور کنی ، چنانچه داشتن اتومبیلی نو ، پول مورد نیاز، تاسیس شرکت، پیدا کردن همسر دلخواه و … باشد ، در واقع به طور منسجم و پیگیر ، آن بسامد را ساطع میکنی.

چطور ممکن است من فکر کنم و به آرزوهایم برسم؟

  • جو وایتلی در این مورد جواب شما را داده است:

افکار علائمی مغناطیسی را به بیرون می فرستد که باعث جذب مشابه خود به سوی تو میشوند.

افکار مغناطیس هستند و بسامد دارند. همین طور که در حال فکر کردن هستی ، افکارت به کائنات فرستاده میشوند و به طور مغناطیسی چیزهایی همانند را که بسامدی مشابه دارند ، جذب میکنند. هرآنچه به بیرون فرستاده شود، به سوی منبع خود برمیگردد. و این منبع خودت هستی.

ادامه دارد…

کلید واژه:

قانون جذب-ارتعاش-تجسم- تصویر سازی

 

 

فیروزه امیرمالایی