ضمیر آگاه و ضمیر  ناخودآگاهِ تو

بسیاری از ما تا حدودی از ضمیر آگاه خود با خبر هستیم. اما آگاهی از ضمیر ناخودآگاه هم امری مهم است. ضمیر ناخودآگاه ماست که مدام نقشی اساسی بازی میکند. از آنجا که در ذهن بیشتر ما همواره افکار منفی خود را نشان میدهد ، ما به طور مرتب پیامهایی منفی می فرستیم. ما باید یاد بگیریم تا ضمیر ناخودآگاهمان را مجددا برنامه ریزی کنیم و افکار درونی منفی خود را به افکاری مثبت و سالم تبدیل کنیم. تو با نگاهی دقیق به باورها و خودپنداره ات میتوانی برای از بین بردن هر عقیده ی منفی و محدودی تلاش کنی.این نوع گفتگوی ذهنی منفی به نوعی راکد است و به تداخل خطوط تلفن شباهت دارد که فرکانس های نیت مثبت تو را از ریخت می اندازد و حتا آنها را مسدود میکند. اگر این حالت از بین نرود، توانایی تو در خلق و آشکار سازی آینده ی دلخواهت کاهش می یابد.

متاسفانه بسیاری از ما مردم، تا حدودی سرسختانه به حفظ خودپنداره و افکاری منفی و قدیمی تمایل داریم که مایه ی دلخوشی مان شده است. ما به مفاهیم واقعی آشنای خودمان عادت کرده ایم . دوست داریم در باورهای ناآگاهانه ی بی کفایت، ترس و تردید ، گیر کنیم. بیشتر این افکار محدود و احساسات از وقایع، باورها و تجارب گذشته مان که سالیان سال آنها را ملکه ی ذهن خود کرده ایم و حالا به حقایق شخصی مان تبدیل شده ، سرچشمه گرفته است. این برداشت های منفی می تواند برایمان کارشکنی کند و ما را از درک والاترین رشد و انرژی بالقوه ی بشری بازدارد، مگر اینکه با عزمی راسخ و آگاهانه در برابر آنها بایستیم و رهایشان کنیم. تصور کن در حالی که پای خود را روی پدال ترمز  فشار میآوری گاز را نیز فشار میدهی تا ماشین حرکت کند، همان ترمز باعث میشود سرعت تو کم باشد. اما به محض اینکه پایت را از روی پدال ترمز برداری، خود به خود و بدون هیچ تلاشی سریعتر میرانی. افکار، احساسات و رفتارهای محدود تو به نوعی ترمزهایی روانشناختی هستند که تو را رو به پایین میکشند و پویایی ات را کاهش میدهند، مگر بکوشی آنها را رها کنی و افکار و باورهایی به مراتب مثبت تر را جایگزین آنها کنی.

تو باید تمایل داشته باشی که برنامه ریزی منفی ذهنی را رها کنی و برای جا باز کردن نظام باوری مثبت و سالم ، از حوزه ی تسلی بخش ساختگی خود دست بکشی. این کار باعث میشود که انرژی ارتعاشی ات متحول شود و تو با راحتی و تاثیر بیشتری انرژی مثبت و تجارب دلخواه زندگی ات را جذب کنی.

 

 

باورها صرفا افکار عادتی خودت هستند که از طریق عبارات تاکیدی، گفتگوی ذهنی مثبت ، تحولات رفتاری و روش های تجسمی ، قابل تغییرند . اینها ابزارهایی فوق العاده موثر برای رها کردن الگوهای فکری منفی ریشه دار هستند. در فصل های بعدی به روش هایی قدرتمند اشاره میکنم.