ضمیر ناخودآگاه به مراتب قوی تر از ضمیر خودآگاه است.

 

ذهن خود را به صورت کوه یخ تصور کن. بخشی از کوه یخ که بیرون از آب است و تو میتوانی آنرا ببینی، همان ضمیر خودآگاه توست، که فقط یک ششم از گنجایش واقعی ذهن تو را به نمایش میگذارد و بخش زیر آب، آن پنج ششم دیگر ذهن ناخودآگاه توست.

 

وقتی ما در ابتدا ذهن خودآگاه خود را به کار میگیریم که معمولا هم همین طور است ، فقط از بخشی از نیروی بالقوه ی خود استفاده میکنیم . ضمیر خودآگاه بسیار کندتر و آهسته تر از ضمیر ناخودآگاه است.

بنابراین هدف در اینجا این است که با تلنگر زدن به قدرت وسیع ضمیر ناخودآگاه خود بتوانیم به بهترین وجه از آن استفاده کنیم. ما باید هر روز فضایی برای به کارگیری ضمیر ناخودآگاه معنوی خود باز کنیم.

هر روز سپری کردن اوقاتی در خلوت بدون هرگونه اختلال و حواس پرتی ، باعث میشود که ارتباط ما با خود واقعی مان تقویت شود.

 

با استفاده از چند روش میتوانیم به ضمیر ناخودآگاه  خود مرتبط شویم.

این روش ها شامل: عبارات تاکیدی ، تجسم ، دعا ، مراقبه و تفکر ، شکرگزاری و قدردانی و استفاده از روش های تمرکزی مثبت است.

ضمیر ناخودآگاه میتواند ما را به هر جایی که میخواهیم ببرد و به ما کمک میکند تا سریع تر و راحت تر از آنچه ضمیر خودآگاه میتواند برایش کاری کند، به اهداف خود در زندگی برسیم.

بنابراین با اتصال به ضمیر ناخودآگاه و استفاده از سرعت، قدرت و چابکی خارق العاده ، میتوانیم آگاهانه از قانون جذب بهره بگیریم تا هر چه موثرتر خواسته های خود را جذب کنیم و نتایج دلخواه را به وجود آوریم.

 

 

همین حالا در وجود تو قدرتی هست تا مواردی را که حتا به ذهنت هم نمیرسید عملی کند. به محض اینکه بتوانی باورهای خودت را تغییر دهی، این قدرت در دسترس تو قرار خواهد گرفت.