“نگاه مکعبی” چیست ؟

نگاه مکعبی یا شش جهتی یک اصطلاح است. یعنی آدم هر عملی را میخواهد انجام دهد ، از چند جهت به آن نگاه کند.

ما آدمها معمولا از همان یک جهتی که اول به ذهنمان می آید کاری را انجام میدهیم یا نمیدهیم. ولی در نگاه مکعبی سعی میکنیم از چند زاویه ی دیگر هم به قضیه نگاه کنیم.

مثلا دوست دارم فلان چیز را به دوستم بگویم
نگاه مکعبی میگوید:
اثراتش را هم بررسی کن. اگر بگویی، اثراتش و عواقبشش چیست؟ شاد میکند یا ناراحت؟
یا مثلا رفتار یکی ناراحتم میکند. در ذهنم اول میگویم: قطع رابطه یا برخورد با او.
نگاه مکعبی میگوید:
عجله نکن. شاید فلان مشکل را داشته که با تو درست برخورد نکرده. شاید حواسش نبوده. شاید فشار کارش زیاد است که بهم ریخته…

نگاه مکعبی نیاز به ‘مکث قبل از عمل’ دارد. سخت است، ولی نهایتا کارهای ما در شبانه روز پخته تر میشود، احتمال اشتباه پایین تر می آید و شما به موفقیت نزدیک تر میشوید.