۱٫ هدف خود را تعیین کنید:

در مورد چیزی که میخواهید داشته باشید یا در راه رسیدن به آن بکوشید یا دریابیدش یا بیافریندش، تصمیم بگیرید.

این خواسته میتواند از هر گونه ای باشد:

شغل ، خانه ، رابطه ، ایجاد دگرگونی در خود، تندرستی ، ثروت و توانگری ، شادمانی ، زیبایی وضع جسمانی بهتر یا هرچیز دیگر.

نخست ، هدفهایی را برگیزینید که معتقدید رسیدن به آنها تقریبا آسان است، و میتوان در آینده ای نزدیک به آنها دست یافت. در این صورت ، مجبور نخواهید شد با مقاومت منفی شدیدی بستیزید و در جوار آموزش خلاق، میتوانید بر احساس موفقیت خود بیافزایید. به مرور زمان و تمرین بیشتر، میتوانید به سراغ مشکلات دشوارتر و مسائل حیاتی بروید.

۲ . آرمان یا تصویری روشن بیافرینید

از شیئ یا وضعیت دلخواه خود، آرمان یا تصویر ذهنی روشنی -دقیقا به همان شکلی که میخواهید باشد – بیافرینید . باید به زمان حال به آن بیاندیشید. گویی پیشاپیش به همان شکلی وجود دارد که شما میخواهید هم اکنون خود را در موقعیتی تصور کنید که آرزو دارید در آن وضع باشید. تا آنجا که میتوانید جزئیاتش را نیز مجسم کنید. (توضیح یعنی فکر کنید که به این آرزو رسیدید و در زندگیتان موجود هست)

شاید بخواهید تصویر عینی آن نیز (مانند نقشه ی گنج که بعد به تفضیل درباره اش گفتگو خواهیم کرد ) تهیه کنید. این گامی اختیاری است. نه اجباری ؛ اما اغلب کمک میکند و خالی از تفریح نیز نیست.

۳٫ اغلب اوقات بر آن تمرکز کنید:

اغلب اوقات ، آرمان یا تصویر ذهنی خود را (خواه در حالت مراقبه خواه در حال کار کردن و راه رفتن ) تجسم کنید ، مثلا در حال راه رفتن جوری با خودتان صحبت کنید گویی به آرزویتان رسیده اید.

۴٫ به آن انرژی مثبت بدهید:

وقتی به هدف خود فکر میکنید ، به صورت مثبت و دلگرمی بخش درباره اش فکر کنید. جملات مثبت نیرومند به خود بگویید، مانند اینکه : آن وجود دارد و نزد شما آمده است؛ یا اکنون به سوی شما می آید. خود را در حال دریافت و یا رسیدن به آن ببینید . این جملات مثبت را «عبارات تاکیدی» میگویند اما گفتن عبارت تاکیدی بدون احساس خوب نه تنها نتیجه ی درست نمیدهد بلکه امکان دارد شما با احساس خرابتان همه چیز را خراب کنید ، مراقب تردید ها و نگرانیهایتان باشید

شاید این سئوال برایتان پیش بیاید تا چه زمانی باید به این کارها ادامه بدهیم؟

تا زمانی که به آرزویتان رسیدید باید به این تمرینها ادامه بدهید

اما گاهی در حین انجام این تمرینها متوجه میشوید دیگر این هدف را دوست ندارید یا این هدف برایتان کوچک است ، فورا همینجا دست نگه دارید ، هدف جدید را انتخاب کنید و دوباره تمرین را آغاز کنید .

قدرت تجسم خلاق و عبارات تاکیدی در روند رسیدن ما به آرزوهایمان بسیار بالاتر از تصورتان است

بر گرفته از کتاب تجسم خلاق

شاگتی گواین

ترجمه گیتی خوشدل