این سئوال به کَرات از من پرسیده میشود :

ما دوست داریم همسرمان اینگونه لباس بپوشد ، قشنگ تر صحبت کند، رمانتیک تر باشد، دست و دلباز باشد، شاعرانه تر برخورد کند و … !!! ما حواسمان نیست اگر همسرمان به شکلی که ما دوست داریم تغییر کند دیگر شخصیتش آن فردی نیست که سراغ ما آمده بود و به آدمی متفاوت تبدیل میشود.

شما دو راه در پیش رویتان است یا با همین همسرتان ادامه بدهید یا اینکه همسری جدید انتخاب کنید و برای این کار باید از این همسر جدا شوید!!!

اما اکثر افراد دوست دارند با همین همسرشان زندگی کنند و به شدت همسر را کنترل کنند که با قاطعیت میگویم ادامه ی این کار تنها یک ثمره برای شما دارد ، تبدیل زندگی به جهنم !! تنها در صورتی زندگی شما رنگ و لعاب دیگری میگیرد که شما دست از کنترل اوضاع بردارید و همسرتان را به همان صورتی که هست بپذیرید.

اجازه بدهید همسرتان همانگونه که هست باشد و به جای اینکه سعی کنید او را تغییر دهید بر خودتان و رفتارهای خودتان تمرکز کنید.

منظور از این حالت این نیست که با بی تفاوتی او را به حال خود رها کنید و تسلیم او شوید، بلکه او را به همان شکلی که هست بپذیرید .

پذیرش ، فرآیند فعالی است که میتواند زندگی سراسر رنج را به یک زندگی معنا دار تبدیل کند.