خوش آمدید

راه سعادت

مهر ۱۳۹۶

آیا قانون جذب یک قانون جدید است و قدیمی ها از آن بی خبر بودند؟

آدمهای عاقل همیشه از این مساله آگاهی داشته اند. تو میتوانی همین حالا سری به بابلیان کهن بزنی. آنان همیشه این قانون را میشناخته اند. این برگزیده ای از گروهی کوچک از مردم است. تمدن کهن بایکی از بابلی ها […]

Read More