خوش آمدید

راه سعادت

آبان ۱۳۹۶

احساسات و نقش بسیار موثرش برای جذب آرزوهایمان

لیزا نیکولز: تو دو نوع احساسات داری، احساسات خوب و بد. خودت از مقاومت بین آنها خمبر داری چون یکی از آنها حال تو را خوب و دیگری حال تو را بد میکند، که این افسردگی و عذاب وجدان است. […]

Read More

راز آسان است

 قانون جذب چیست ما در عالمی زندگی میکنیم که قوانینی در آن وجود دارد، درست مثال قانون جاذبه که وجود دارد. اگر تو از ساختمانی سقوط کنی، مهم نیست آدم خوب یا بد باشی، به هر حال به زمین اصابت […]

Read More

تاثیر کلمات، صداها ، افکار بر مولکولهای آب

چند سال پیش دانشمندی ژاپنی به نام قای ماسارو ایموتو   (Masaru Emoto)   تحقیق جالبی کرده . آقای ایموتو در مورد آب و تاثیرپذیری و هوشیاری اون تحقیق کرده . این دانشمند ژاپنی متوجه شد مولکولهای آب در برابر عبارات […]

Read More

تصویر سازی و رسیدن به آرزوها ، راست یا دروغ؟!

تابحال این جمله را شنیده اید؟ افکار تبدیل میشوند به اشیاء اگر فیلم راز را دیده باشید این جمله با قاطعیت گفته میشود و در مورد آن صحبت هم میشود. مگر میشود آدم با خیالبافی باخواسته هایش برسد ؟ اما […]

Read More