خوش آمدید

راه سعادت

آذر ۱۳۹۶

قواعد چهل گانه ی شمس تبریزی

قاعده ی اول کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار می بریم ، همچون آینه ای است که خود را در آن می بینیم. هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیایت […]

Read More