خوش آمدید

راه سعادت

فروردین ۱۳۹۷

آرامش

آرامش یعنی قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است الهی آرامش الهی تو را احاطه کند   *********   به خودت ، باورت و زندگیت عشق بورز برای خودت دعا کن که آرام و صبور باشی […]

Read More