خوش آمدید

راه سعادت

آبان ۱۳۹۸

دوره آموزشی و مجازی فکر سالم و جسم سالم چگونه دوره ای است؟

من سالهای سال گرفتار اضافه وزن بودم و همین موضوع باعث شد من در سنین کم دچار چربی خون بشوم و بعدتر فشار خون هم گرفتم بعد از تلاش بسیار و شکستهای پی در پی متوجه شدم چیزی که جسمم […]

Read More