قانون کارما چیست؟

‍ 🌏❤️

«اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لِاَنفُسِکُم وَ اِن اَسَأتُم فَلَها
(حال) اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد کرده اید،

قوانین کارما

⚜️انرژی حاصل از افکار، گفتار و اعمال ما شامل قانون کارما می باشد و نهایتا آنچه را که ما گفته ایم یا اندیشیده ایم در برابر دیدگانمان پدیدار خواهد شد.

در صورتی که آگاهانه مسئولیت آنچه از ما ساطع می شود را بر عهده نگیریم آنگاه ما خالق ناخودآگاه زندگی خود خواهیم بود.

هیچ گریزی از عکس العمل اعمالمان نیست. عکس العمل هر عملی به کننده ی آن بر می گردد حتی اگر سالها بگذرد و کیلومتر ها از آنجا دور شده باشیم باز هم نتیجه ی اعمال و افکارمان به سوی ما باز خواهد گشت.
جهان ما جهان چرخه هاست. همه چیز به جای اول خود باز می گردد و باز تکرار می شود. چرخه ی حیات، چرخه ی آب، چرخه ی انرژی و …

نه تنها فضا انحنا دارد که تمام آنچه در فضاست نیز انحنا دارد و شامل قانون چرخه ها می شود .
آنچه که از ما صادر و ساطع می شود باز به خود ما باز خواهد گشت حتی اگر هزاران کیلومتر جابجا شویم یا هزاران سال بگذرد .زمان و مکان مطرح نیست. این دو فقط در ذهن ما وجود دارند. ماده ، انرژی، زمان و مکان همگی زائیده ی ذهن خود ما هستند