خوش آمدید

راه سعادت

Home / دوره های آموزشی

دوره آموزشی و مجازی فکر سالم و جسم سالم چگونه دوره ای است؟

من سالهای سال گرفتار اضافه وزن بودم و همین موضوع باعث شد من در سنین کم دچار چربی خون بشوم و بعدتر فشار خون هم گرفتم بعد از تلاش بسیار و شکستهای پی در پی متوجه شدم چیزی که جسمم […]

Read More

چهار گام اساسی برای تجسم خلاقِ موثر

چگونه با تجسم خلاق میتوانیم رویاهامان را به واقعیت تبدیل کنیم؟

Read More

تکنیک جادویی جذب آرزوها با کمک مولکولهای آب

ما در طول روز بارها آب مینوشیم و حال چه بهتر با نوشیدن آب به راحتی به آرزوهایمان فکر کنیم و آرزوهایمان را جذب کنیم

Read More

صندوق توکل چیست

یک تمرین بسیار عالی برای جذب آرزوها صندوق توکل از یک جعبه (هرگونه جعبه ای میشود از جعبه کفش و وسایل برقی تا جعبه های کادو) ساخته شده است. و کارش این است که هر روز از چیزی که میترسید […]

Read More